Umirovljenici, aktivan dio zajednice

Prikupljena sredstva 100%

Problem koji se želi riješiti provedbom projekta je socijalna isključenost umirovljenika, loše zdravstveno stanje, izoliranost i isključenost iz zajednice. Cilj je kroz stvaranje novih oblika partnerstva uz financiranje pomoću EU sredstva ojačati kapacitete organizacija civilnog društva na provedbu aktivnosti aktivnog starenja i rasta kvalitete života umirovljenika. Ciljana skupina projekta su organizacije civilnog društva, dok su krajnji korisnici umirovljenici. Aktivnosti su usmjerene vođenju dnevnog boravka, edukaciji, psihofizičkoj aktivaciji, očuvanju zdravlja, međugeneracijskoj suradnji, jačanju kreativnih vještina, uključenosti i vidljivosti umirovljenika.

Projektni ciljevi

Problem koji se želi riješiti provedbom projekta je socijalna isključenost umirovljenika, loše zdravstveno stanje, izoliranost i isključenost iz zajednice